Yksityisyyden – Devolon

Yksityisyyden suoja

1. REKISTERINPITÄJÄ Yrityksen nimi Devolon Oy Osoite Fredrikinkatu 61 Puhelin: +358 207 433 430 Sähköposti: hi@devolon.fi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA Perttu Rytsölä, Chief Business Development Manager, +358505902625, perttu.rytsola@devolon.fi

3. REKISTERIN NIMI Devolonin palvelujen käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS Henkilötietoja käsitellään Devolonin palveluiden toimittamiseksi sekä näiden palveluiden käyttämiseen liittyvien tiedotteiden ja markkinointiviestinnän toimittamiseen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot käyttäjistä:

Nimi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Organisaation nimi Titteli Markkinointilupa

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta esimerkiksi Devolonin palveluiden käytön aloittamisen yhteydessä tai tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET Tietoja ei luovuta eteenpäin paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE Osaa rekisterin henkilötiedoista käsitellään tietojärjestelmillä, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa Privacy Shield -rekisteröidyillä toimijoilla. Tällaisia henkilötietoja omat mm. nimi, sähköpostiosoite ja rekisteröitymisajankohta palveluun.

9. EKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelu, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.